Hørsholm afdelingen
Røde Kors Butik
Røde Kors Indsamlingen
Andre aktiviteter
Førstehjælp
Besøgstjenesten
Nørklegruppen
Integrationsgruppen
Vågetjenesten
Tøjcontainere
Bestyrelsen
Besøgstjenesten

Ensomhed har ingen alder !


Besøgstjenesten er en gruppe af frivillige, der et par timer om ugen besøger en medborger, der ellers ikke får besøg, og som kan være ensom.

I mange tilfælde medfører det et livslangt venskab til stor glæde for såvel besøgsven som besøgsmodtager. Vi kan altid bruge en m/k, som har tid tilovers til et andet med-menneske, der af den ene eller anden grund er sat lidt ud af spillet.

Det forventes af dig
• et ugentligt besøg 1-2 timer
• at være trofast og stabil
• at være en god lytter
• at være tolerant og respektere andre mennesker, som de er
• at være god til at skabe og støtte kontakten til omverdenen
• at overholde Dansk Røde Kors’ regler for besøg, bl.a. tavshedspligten.

Henvendelse til:
Lis Topholm
tlf. 4586 6965
E-mail: listopholm@mail.dk